_Bikote egonkorrean bihurtu nahi duzue?

Kode Zibilak ez bezala, Nafarroak berariazko araudia du bikote egonkorrei dagokienez (Foru Berriaren 106 Legea eta hurrengoak).

Bikote egonkorra bi pertsona nagusiek edo adingabe emantzipatuek osatzen dute, eta ezkontzaren antzeko afektibitate-harremana dute.

Ezin izango dira bikote egonkor izan ezkonduta dauden pertsonak edo beste pertsona batekin bikote egonkorra osatu dutenak

Beharrezkoa da bi pertsonek dokumentu publiko batean adieraztea bikote egonkor gisa eratu nahi dutela.

Gainera, Nafarroako Foru Komunitateko bikote egonkorren erregistro bakarrean inskribatu beharko da, froga eta publizitate ondorioetarako, eta lege- eta zerga-ondorioak izateko.

Bikote egonkorrek beharrezkotzat jotzen dituzten itun arautzaile guztiak egin eta inskribatu ahal izango dituzte, alderdi bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak ezartzen dituzten harreman pertsonal, familiar eta ondarezkoei dagokienez.

Nabarmendu beharreko onuretako bat PFEZaren aitorpenean zergak batera ordaintzeko aukera da. Gainera, Dohaintzen eta Oinordetzen gaineko Zergetan ezkontideekin parekatzen dira, edo Eskualdaketen gaineko Zergan tasa murriztua aplikatzen zaie, familia-unitatearen ohiko bizilekua den etxebizitzaren gainekoa denean.

Gainera, beste eskubide batzuk ere izan ditzakete, hala nola aitatasun- eta amatasun-loturagatiko baimen ordainduak, alarguntza-pentsioak edo beste batzuk, hala nola bekak, dirulaguntzak, bikotearen osasun-estaldura…

Garrantzitsua da azpimarratzea, halaber, bikote egonkorreko kideren bat hiltzen bada, bizirik dirauenak izango dituela elkarrekin edo batak bestearen alde testamentuan, oinordetza-itunean, dohaintzan edo Nafarroako zuzenbidean baliozkoa den beste xedapen-egintzaren batean emandako oinordetza-eskubideak

Bikote egonkor gisa eratzea pentsatzen ari bazara eta zalantzak badituzu, ez izan zalantzarik gure bulegoarekin harremanetan jartzeko eta ahalik eta ondoen aholkatuko zaitugu.

Gure zenbitzutan interesik duzu?

Scroll to Top